ArcGIS Server cho phép cung cấp dữ liệu và công cụ GIS đến người dùng thông qua các dịch vụ và các ứng dụng vẽ bản đồ trên Web nhằm nâng cao khả năng quản lý tập trung cũng như hiệu quả sản xuất.

Với ArcGIS Server, bạn có thể thực hiện được các công việc sau:

 - Xuất bản và cập nhật dữ liệu bản đồ một cách nhanh chóng, chính xác đến người sử dụng.

 - Tránh lãng phí đầu tư, chồng chéo về dữ liệu, tối ưu hóa cấu hình hệ thống công nghệ thông tin.

 - Quản lý dữ liệu một cách tập trung: cung cấp các cơ chế bảo mật và tích hợp tốt hơn cho truy cập các dữ liệu quan trọng của bạn.

 - Truy cập dễ dàng tới một khối lượng lượng lớn tư liệu ảnh số với tốc độ cao.

 - Phát triển các ứng dụng GIS trên môi trường mobile: cập nhật dữ liệu, quan trắc, quản lý tài nguyên và đối tượng.

Ngoài ra, ArcGIS Server còn bao gồm các ứng dụng mở rộng cho phép thực hiện các ứng dụng chuyên biệt bao gồm: 3D, Data Interoperability, Geostatistical, Network, Image, Job Tracking (JTX), Schematics, Spatial.

Xem thêm...