ERDAS Apollo

ERDAS Apollo xóa mờ ranh giới giữa GIS, trắc địa ảnh và viễn thám, đưa dữ liệu địa lý đến với các ứng dụng thương mại. ERDAS Apollo quản lý và cung cấp một khối lượng lớn dữ liệu không gian được lưu trữ và phân phối qua một tổ chức. Với một hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), Apollo cung cấp một quy trình kết nối tương tác của dữ liệu không gian, metadata, người dùng và các công cụ.

ERDAS Apollo bao gồm các sản phẩm sau:

-  ERDAS APOLLO Server: cung cấp công cụ trực quan cho tìm kiếm, mô tả, chỉ mục, phân phối và biên tập các đối tượng (WFS/WFS-T), bản đồ (WMS), ảnh (WCS). Ngoài các dịch vụ trên, Apollo cũng cung cấp cả một web client.

-  ERDAS APOLLO Image Manager: cung cấp chức năng tìm kiếm, hiển thị và truy cập một khối lượng ảnh số lớn.

-  ERDAS APPOLO Solution Toolkit: công cụ cao cấp cho phát triển web client, GIS portal và các ứng dụng địa lý.

ERDAS Image Server

ERDAS Image Web Server là ứng dụng có tốc độ cao, thiết kế chuyên biệt cho cung cấp khối lượng ảnh không gian cực lớn đến hàng nghìn người dùng. Với các kỹ thuật nén và cung cấp ảnh hàng đầu trên thế giới, ERDAS IWS sẽ giúp người dùng trên toàn thế giớ nhanh chóng truy cập được CSDL ảnh với dung lượng cực lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Với ERDAS Image Web Server, người dùng có thể truy cập ảnh bằng CAD, GIS, mobile, web và ứng dụng để bàn.