ERDAS LPS (Photogrammetry Suite) là bộ phần mềm trắc địa ảnh nổi tiếng của hãng ERDAS, cung cấp một quy trình trắc địa ảnh số hoàn hảo. Được trang bị các công cụ tự động hóa cao theo một quy trình thống nhất, LPS giúp bạn có được độ chính xác cao mà vẫn tiết kiệm được nhiều thời gian trong sản xuất.

Các mô đun chính của LPS bao gồm: 

LPS Core: giúp bạn thực hiện các bài toán định hướng và nắn ảnh thông thường một cách hiệu quả. Core modul cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để chuyển đổi ảnh gốc thành dữ liệu không gian đáng tin cậy.

LPS Stereo: cho phép đo ảnh ở chế độ lập thể (3D), giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình đo ảnh

LPS Terain Editor (TE):  bao gồm các công cụ biên tập đối tượng địa hình hỗ trợ cho việc chính xác hóa DTM có sử dụng ảnh lập thể làm nền.

Automatic Terain Extraction (ATE): cho phép tạo DTM tự động nhanh chóng và chính xác từ nhiều ảnh, sử dụng các kỹ thuật phức tạp với khả năng thông báo sai số đi kèm.

Leica Mosaic ProTM: mô đun ghép ảnh chuyên dụng, có các công cụ biên tập đường ghép, khả năng điều chỉnh phổ và các hàm tăng cường chất lượng ảnh tiên tiến. 

Các sản phẩm của LPS hoàn toàn tương thích với các phần mềm ảnh số và GIS hiện đại.