ERDAS IMAGINE là phần mềm xử lý raster dễ sử dụng, được thiết kế chuyên dùng cho việc chiết tách các thông tin từ ảnh. Hoàn hảo đối với cả những người mới dùng và các chuyên gia, khả năng dễ tiếp cận của ERDAS IMAGINE cho phép bạn xử lý ảnh giống như một chuyên gia thực thụ, không quan tâm đến kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực ảnh số là nhiều hay ít.

ERDAS IMAGINE là một giải pháp mở và sẽ gia tăng cùng bạn khi các yêu cầu và khả năng xử lý ảnh của bạn tăng lên. Với ba cấu hình và nhiều modul mở rộng, bạn có thể chọn một cách chính xác hệ thống bạn cần.

Bộ sản phẩm ERDAS IMAGINE bao gồm:

1. IMAGINE Essentials: Một phần mềm mạnh, giá thấp chứa các công cụ hiển thị và vẽ bản đồ ảnh cho phép nhiều loại dữ liệu địa lý khác nhau có thể tích hợp với ảnh và được tổ chức một cách nhanh chóng. IMAGINE Essentials cung cấp các công cụ cơ bản cho nắn ảnh, phân tích ảnh, hiển thị và tạo bản đồ ảnh.

2. IMAGINE Advantage: Bộ công cụ xử lý ảnh hoàn thiện hơn IMAGINE  Essentials bằng việc thêm vào các công cụ xử lý ảnh và làm bản đồ chính xác. IMAGINE Advantage bao gồm một bộ đầy đủ các công cụ phân tích dữ liệu ảnh như ghép ảnh, nội suy mặt, giải đoán ảnh cao cấp và nắn ảnh trực giao.

3. IMAGINE Professional: Phần mềm xử lý ảnh đầy đủ nhất, IMAGINE Professional bao gồm các công cụ phân tích ảnh phức tạp, phân tích ảnh radar và phân loại ảnh cao cấp. Nó cũng bao gồm công cụ mô hình hoá dữ liệu không gian, một công cụ cho phân tích dữ liệu địa lý. 

Các ứng dụng mở rộng của ERDAS IMAGINE

Nhằm cung cấp giải pháp mở cho giải quyết các bài toán chuyên biệt trong xử lí ảnh số, ERDAS cung cấp nhiều ứng dụng mở rộng:

1. ATCOR3: modul lọc nhiễu và hiệu chỉnh khí quyển dùng để hiệu chỉnh các thay đổi trong phản xạ phổ của các đối tượng trên bề mặt trái đất

2. IMAGINE Developers’ Toolkit™: Bộ thư viện và tài liệu để thay đổi bản ERDAS IMAGINE thương mại, hoặc để phát triển các ứng dụng mới như một modul của ERDAS IMAGINE

3. IMAGINE IFSAR DEM™: Modul dùng kỹ thuật giao thoa để tạo DEMs từ cặp ảnh SAR

4. IMAGINE MrSID Desktop Encoder:  Mã hoá hoặc nén bất cứ khuôn dạng ảnh nào được hỗ trợ bởi ERDAS IMAGINE sang khuôn dạng MrSID của LizardTech. Kích thước khoảng từ 50 đến 500 MB (50-500 triệu pixel).

5. IMAGINE MrSID Workstation Encoder: Mã hoá hoặc nén bất cứ khuôn dạng ảnh nào được hỗ trợ bởi ERDAS IMAGINE sang khuôn dạng MrSID của LizardTech. Kích thước file ảnh trên 500 MB

6. IMAGINE NITF 2.0/2.1™: Modul nhập, xuất ảnh và makét bản đồ sang dạng NITF (National Imagery Transmission Format). Tính năng độc đáo của IMAGINE NITF là tích hợp cả ảnh và chữ viết, tạo cho chữ viết gắn liền với makét bản đồ

7. IMAGINE OrthoRadar™: Tăng cường độ chính xác cho quá trình nắn ảnh và nắn ảnh trực giao ảnh SAR bằng việc dựng mô hình bộ cảm biến SAR dựa trên quỹ đạo vệ tinh và các thông số kỹ thuật của ảnh

8. IMAGINE Radar Interpreter™:  Lọc hiệu ứng speckle, phân tích texture, ghép ảnh, hiệu chỉnh hình học và phổ để tăng cường chất lượng ảnh SAR. IMAGINE Radar Interpreter độc lập về nguồn dữ liệu và cho phép người dùng sử dụng bất kỳ ảnh SAR nào

9. IMAGINE StereoSAR DEM™: Tạo DEMs bằng việc phân tích tương quan giữa cặp ảnh SAR. Xác nhận bởi RADARSAT International

10. IMAGINE Subpixel Classifier™: Công cụ phân loại phổ cao cấp thiết kế nhằm xác định các đối tượng hoặc các chất liệu chỉ chiếm một phần nhỏ của một pixel, hoặc để phân biệt giữa các vật chất có đặc trưng phản xạ phổ tương tự nhau.

11. IMAGINE Vector™: Nhập và xuất dữ liệu vector, làm sạch và tạo topology với khuôn dạng Arc của ESRI, không cần chuyển đổi khuôn dạng

12. IMAGINE VirtualGIS®: Công cụ phân tích 3D mạnh hỗ trợ hiển thị động, tạo chuỗi ảnh động, công cụ quản lý/đồng bộ hoá nhiều dạng dữ liệu địa lý trong môi trường 3D thời gian thực

13. IMAGIZER®: Phổ biến dữ liệu đến những người dùng khác mà không cần phải cài đặt toàn bộ ứng dụng xử lý ảnh. IMAGIZER kết hợp phần mềm chuẩn bị dữ liệu (IMAGIZER Data Prep) với một phần mềm hiển thị và biên tập ảnh miễn phí (IMAGIZER Viewer) và có thể đi kèm với đĩa CD dữ liệu.

14. IMAGINE Stereo Analyst®: Modul đo vẽ lập thể các đối tượng 3D nhằm giản hoá và tăng độ chính xác khi thu thập các thông tin về độ cao địa hình, xây dựng CSDL GIS 3D với các mô hình 3D đầy đủ.

15. IMAGINE Enterprise Loader™: Dễ dàng dùng các tiện ích để mua, tải dữ liệu ảnh và vector đến CSDL quan hệ.

16. IMAGINE Enterprise Editor™: Giải pháp biên tập thuộc tính hình học và quan hệ không gian (topology) trong CSDL Oracle Spatial trong môi trường internet.

17. IMAGINE AutoSync™: Tự động khớp ảnh giúp cho người dùng có khả năng tạo mô hình hình học chính xác cao từ hai hoặc nhiều ảnh không cùng kiểu với nhau

Xem thêm...